Prisotni na strani
Prisotni 7 gostov .
Števec pogledov vsebine : 222822
Prva stran


DOBRODOŠLI


Podatki o pričetku delovanja Občinske gasilske zveze Gornja Radgona nam povedo, da segajo začetki  že v leto 1952, predvsem se je delovalo na gasilski opremljenosti in povezovanju, izvajanju požarne pomoči na terenu. Skupno delovanje v mnogih gasilskih dejanjih je bilo pozitivno, kljub temu da zveza še ni bila ustanovljena.
V letu 1955, z uvedbo komunalnega sistema, so  Prostovoljna gasilska društva (PGD) in  Industrijska gasilska društva (IGD) na nivoju takratne občine Gornja Radgona sprejele odločitev in ustanovljena je bila Občinska gasilska zveza Gornja Radgona.  Občinska GZ Gornja Radgona je bila prvič vpisana v register društev 11.11.1955, s sedežem v Gornji Radgoni.

Več kot 40 let je  Občinska GZ Gor. Radgona skupaj  delovala na sedanjem območju in na območju novo nastalih občin Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.   Sedanje območje GZ Gor. Radgone in odličnega skupnega sodelovanja s 16 PGD na območju občine Gornja Radgona in občine Apače je v obeleževanju svoje 60. obletnice velik doprinos na področju zaščite in reševanja v najširšem pomenu.Občinska gasilska zveza  v takratni občini Gornja Radgona na sedanjem območju Upravne enote Gornja Radgona je povezovala  32  PGD,  organiziranih v petih gasilskih sektorskih štabih, in sicer:

* sektor  APAČE  je združeval PGD:  Apače, Lešane, Lutverci,  Podgorje, Žepovci in Žiberci; Sektorski poveljniki: Adolf Ščap, Jože Sinic in Roman Bek-(sektor deloval do leta  2007);

* sektor RADGONA  je združeval PGD: Gornja Radgona, Črešnjevci, Orehovci, Mele, Sp.  Ščavnica, Zbigovci in Šratovci; Sektorski poveljniki:Karel Kozar,Viktor Kapun in Franc Mulec in Karel Hojs- (sektor do leta 2007);

* sektor NEGOVA  je združeval PGD: Negova, Ivanjševci,Stavešinci in Spodnje Ivanjci; Sektorski poveljniki:Karel Fleisinger, Harold Starovasnik in Srečko Žižek-( sektor do leta 2007)

* sektor RADENCI je združeval  PGD: Radenci –Boračeva, Hrastje  Mota, Hrašenski vrh, Janžev Vrh, Kapela in Okoslavci; Sektorski poveljniki: Ivan Trstenjak, Ivan Kosi, Ivan Rantaša in Ivan Koren-(do leta 2000)

*sektor VIDEM   je združeval PGD: Videm ob Ščavnici, Grabonoš, Dragotinci, Rožički Vrh, Selišči -Kupetinci, Slaptinci, Sovjak in Stara Gora.Sektorski poveljniki: Franc Berden in Roman Muhič –(sektor deloval do leta 1998)

Prenehanje delovanje sektorjev v Občinski gasilski zvezi Gornja Radgona  je povezano z novo nastalimi lokalnimi skupnostmi in novimi gasilskimi zvezami ter imenovanji poveljnikov GZ in občinskih gasilskih poveljstev (Radgona in Apače). V takratno Občinsko gasilsko zvezo Gornja Radgona so se organizacijsko povezovala Industrijska gasilska društva (pričetek ustanavljanja v 70-ih letih), in sicer:

IGD Gorenje-Elrad, IGD Avtoradgona, IGD Opekarna, enota-desetina v Mesni industriji Radgona, IGD Zdravilišče Radenci, IGD Lina Apače in IGD Marles Boračeva.

V začetku delovanja Občinske gasilske zveze Gornja Radgona je prevzel predsedniško funkcijo  Jože Štelcl, tajnik občinske SIS za varstvom  pred  požarom, ki je zvezo vodil  polnih  22 let in dve leti pred registracijo zveze vse do leta 1977. Za predanost , prizadevnost in velike zasluge za  razvoj gasilstva mu je bil podeljen naziv – Častni predsednik OGZ  Gornja Radgona. Umrl je leta 1997.

Funkcijo predsednika zveze od  leta 1977 je prevzel Peter Fridau in jo je opravljal 26 let, in sicer  do leta 2003. Za  predanost , prizadevnost in velike zasluge za razvoj gasilstva mu je bil podeljen naziv – Častni predsednik Gasilske zveza Gornja Radgona.  Funkcijo predsednika zveze je v letu 2003 kot  3. predsednik   prevzel Peter Cvetkovič in jo opravlja tretji  mandat (2013-2018).. Od leta 1955 so na operativnem področju  zvezo vodili poveljniki :  Mirko Gamzer - GČ,  Ivan Trstenjak - VGČ,  Janko Trstenjak - GČ II. stop., Valter Horvat - VGČ II. stop.,  Štefan Fartek -VGČ II. stop. (2000-2008) in sedanji poveljnik  Robert Lipič - VGČ I. stop.

Sedež občinske gasilske zveze  je bil od začetka delovanja v starem gasilskem domu na Apaški cesti, nato v prostorih Sodišča na Kerenčičevi  ulici,  oboje v Gornji Radgoni. Ob 100. obletnici PGD Gornja Radgona  je bil leta 1982 predan namenu nov gasilski dom v Gornji Radgoni. Nov gasilski dom in dom civilne zaščite v Gornji Radgoni je bil pridobitev  dobrih pogojev  za delo tudi za gasilsko zvezo in servisno dejavnost ter sedež zveze, kjer  je še danes.

Servisna dejavnost pri GZ Gornja Radgona  od 1982 vrši servisiranje gasilnikov in meritve hidrantnega omrežja. S stalno zaposlenimi delavci - gasilci  predstavlja osnovo stalne pripravljenosti gasilskega centra PGD Gornja Radgona. Praviloma in praksa je, da je vodja servisne delavnice istočasno poveljnik PGD Gornja Radgona. To zahtevno nalogo je dolga leta uspešno opravljal  Štefan Fartek, od 1.1. 2008 dalje to delo opravlja Vladimir Cvetkovič.

Administrativno pomoč za vsa PGD in tajnica GZ, opravlja naloge Marjeta Erdela  od 1984 leta.
Nova lokalna ureditev z letom 1995, iz ene občine Gornja Radgona so se ustanovile tri nove občine, pa ne prinese samo spremembe v nazivu »Občinska gasilska zveza v Gasilsko zveza Gornja Radgona«, ampak se pričnejo spremembe na organizacijskem teritorialnem in organizacijskem operativnem področju dela gasilske organizacije, in sicer:

- v letu 1998 se organizira nova GZ Sveti Jurij ob Ščavnici,                                                                 

- v letu 2000 se organizira nova GZ Radenci                                                                                         

- v  občini Gornja  Radgona v gasilski zvezi od leta dalje deluje in ostane povezanih 16  prostovoljnih gasilskih društev.

V letu 2007 se je ustanovila nova občina Apače. Povezanost gasilstva v Gasilski zvezi Gornja Radgona ostaja naprej enotna za območje občin Gornja Radgona in Apače.  Z letom 2007 se imenuje Občinsko gasilsko poveljstvo občine Apače, ki operativno povezuje 6  PGD:  Apače, Lutverci,  Lešane,  Podgorje v Apaški dolini, Žepovci in Žiberci. Od imenovanja OGP ga vodi Stanislav Bratuša, občinski gasilski poveljnik, VGČ I:stop.  in
Občinsko gasilsko poveljstvo občine Gornja Radgona, ki operativno povezuje  10  PGD: Gornja Radgona, Črešnjevci, Orehovci, Mele, Spodnja Ščavnica, Zbigovci, Negova, Ivanjševci, Stavešinci in Spodnje Ivanjci. Od imenovanja OGP ga vodi Vinko Gošnik, občinski gasilski poveljnik,VGČ I.stop.

Gasilstvo v občini Gornja Radgona in v občini Apače, kjer se gasilci povezujemo v skupno  GZ Gornja Radgona, ima več kot 130-letno tradicijo in se je v tem času razvilo v sodobno prostovoljno  organizacijo za izvajanje gasilske službe. Smo sestavni del lokalnega sistema, kjer ob izvajanju javne gasilske službe opravljamo še večji del vseh nalog ob naravnih in drugih nesrečah  ali rečeno drugače, da smo resnično –  v službi ljudstva NA POMOČ!
Naša bogata gasilska  tradicija na temelju prostovoljnega dela se danes prepleta in odraža v 16 prostovoljnih gasilskih društvih. Dejavnost izvajamo z več kot 1800 člani, kjer ne manjka članic in najmlajših. V sestavi po društvih  je preko 320 strokovno usposobljenih operativnih članov.  Pri tem gre za to, da prostovoljni gasilec – operativec vloži ogromno svojega prostega časa za izvajanje javne gasilske službe, saj 

n a š a    o d l i k a    j e     p r o s t o v o l j n o s t.
 
Organiziranost in opremljenost izvajamo po uredbi.  Na območju GZ Gornja Radgona svoje naloge in poslanstvo opravlja 13 PGD v prvi  kategoriji, PGD  Negova v drugi kategoriji, PGD Apače v tretji kategoriji in PGD Gornja Radgona v četrti kategoriji.

PGD Gornja Radgona deluje v okviru nalog kod gasilsko društvo širšega pomena s prevzetimi koncesijami za: reševanje v nesrečah v cestnem prometu, v nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje na vodi in iz vode in reševanje v cestnem tunelu Cenkova na Pomurski avtocesti.
V letu 2015 smo naš skupni jubilej 60 let Gasilske zveze Gornja Radgona  praznovali in obeleževali s številnimi gasilskimi dogodki in vrhunec  v nedelja, 4. oktober 2015   v kraju Negova:
 

*mokra gasilska vaja z motornimi  brizgalnami –MB  8/8 Veriga - črpanje vode iz »klokečovega in ribnika gosijak.« Sodelovalo  je vseh 16  prostovoljnih gasilskih društev iz območja GZ   G.Radona                

* prikaz interventnih postopkov  in  vaja –notranji požar v objektu OŠ Negova                           

* prikaz vaje – postopki reševanja  ponesrečenca  v  prometni  nesreči                                         

* prikaz gasilske tehnike in opreme…                                                                                            

* prikaz  dejavnosti prve  pomoči  in nujne medicinske pomoči – Obm. org. RK in ZD G. Radgona.   

* stojnica servisne delavnice GZ za pregled gasilnikov                                                                    

* prikaz »starejša«  gasilska vozila, ki so delovala nekoč na območju GZ  G. Radgona                            

* nastop gasilske mladine - prikaz vaje z vedrovko…                                                                                       

* promenadni koncert godbe na pihala Gornja Radona                                                                      

* gasilska parada, na relaciji gasilski dom-dvorišče gradu                                                               

* gasilsko zborovanje, osrednja svečanost  60. obletnice GZ  G. Radgona, na dvorišču gradu Negova.
               
Predsednik GZ Gornja Radgona:                                                                                  

Gornja Radgona, november 2016                                              
Peter CVETKOVIČ

 

Designed by MITdesign
Vse pravice pridržane. Stran poganja Joomla